Zámek Rájec-Jestřebí

Historie

Vzestupy a pády, období slávy a rozkvětu a také těžké doby, to všechno bezpochyby prožili lidé na rájeckém zámku i lidé v podzámčí. Někdy se dařilo a někdy míň. Rájecký zámek je němým svědkem, je vzpomínkou, vstupenkou, bezpečným kukátkem do těch starých časů. Ne nadarmo se říká, že historie je učitelkou života. A je zajímavé se historii učit takto: místo spousty dat a suchých faktů poznávat příběh zámku a těch, kteří na něm v průběhu staletí panovali, čemu věřili, o co usilovali.

Podoba šlechtického sídla se v průběhu času měnila a také se měnily rodiny, které zde vládly. Rájecké panství určitě nepatří k panstvím, která by byla spjata jen s jedním šlechtickým rodem. Ve druhé třetině 15. století se spojilo se jménem rodiny Drnovických z Drnovic. Drnovičtí byli dobří hospodáři a panství vzkvétalo. V 17. století však slunce nad rodem Drnovických zapadlo a Drnovičtí vymřeli po meči, tj. neměli mužského potomka, který by dál nesl jméno rodu. S odchodem posledního pána z Drnovic přicházejí těžké časy třicetileté války.

Hugo František Salm

Kdo se stal dalším vlastníkem zámku? Zámek získala Johanka z Drnovic, provdaná z Roggendorfu. Rod Roggendorfů je tedy dalším rodem, s nimž je Rájec spojen. Ne nadlouho.

erb rodiny Salmů

Starý renesanční zámek ze zářivých dob panování Drnovských vyhořel a Roggendorfové panství a zámek prodali Salmům. Hrabě Antonín Karel Josef Salm vybudoval nedaleko starého vyhořelého sídla nový zámek (zámek, tak jak jej známe dnes). Salmové patřili k předním šlechtickým rodům, a význam Rájce tak v tomto období opět vzrostl. Jedním ze známých Salmů byl například Hugo František Salm. Tento velmi vzdělaný muž a výborný hospodář, přístupný pokroku a vědě, byl zároveň sympatizantem českého národního obrození. Josef Dobrovský, jedna z předních osobností českého národního obrození, patřil k jeho dobrým přátelům.

Po druhé světové válce zámek přešel do vlastnictví státu na základě Benešových dekretů. Tolik k historii.

Penzion Macocha Blansko
Cena od: 400 Kč os./noc
Penzion Karst Blansko
Cena od: 400 Kč os./noc
Přidat hotel 
Víte že…

Víte, že Deštné v Orlických horách nabízí celkem sedm sjezdovek s rozdílnou náročností, kde si dobře zalyžují profíci, děti, plavci na duších i další alternativci?